Contact Contact

Klantenservice Klantenservice

Pompverhuur

Bel of mail voor beschikbaarheid!

Dat de website laat zien dat een waterpomp 'op voorraad' is, wil niet direct zeggen dat de waterpomp ook beschikbaar is. Wij raden u aan om contact op te nemen met ons om er zeker van te zijn dat de waterpomp ook daadwerkelijk beschikbaar is.

Voorwaarden

  • De verhuur kan en mag uitsluitend in de winkel worden afgehaald. Een geldig Nederlands legitimatiebewijs dient altijd overlegd te worden.
  • De verhuurkosten en de borg à € 100,- contant worden op de dag van afhalen in rekening gebracht. Een zondag en/of maandag wordt als extra dag berekend. De eerste dag wordt 100% van de verhuurprijs berekend, voor elke vervolgende dag betaalt u 50% van de verhuurprijs.
  • Gehuurde producten dienen bij verhuur voor een dagdeel dezelfde dag vóór 14:00 uur ingeleverd te worden. Als de gehuurde producten vanaf 17:00 uur worden gehuurd dienen deze de volgende dag vóór 12:00 uur ingeleverd te worden. Worden de producten gehuurd voor één dag, dan dienen deze de volgende dag vóór 14:00 uur ingeleverd te worden.
  • Gehuurde artikelen blijven te allen tijde eigendom van AJ Waterbedden & Boxsprings.
  • Huurder is verplicht als een goed huisvader voor het verhuurde te zorgen en deze te onderouden en deze slechts in overeenstemming met de daarvoor geldende bestemming te gebruiken.
  • Alle kosten gemaakt aan de gehuurde zaken tijdens de duur van de overeenkomst zijn voor rekening van de bruikleennemer. Hierbij worden kosten door schade aan gehuurde apparatuur en missende accessoires rechtstreeks ingehouden op de borg.
  • Het is aan huurder verboden om de betreffende zaken aan derde in gebruik af te staan of te verhuren.
  • Indien de huurder na het einde van de huurperiode of na opzegging hiervan door AJ Waterbedden & Boxsprings niet binnen twee weken voldoet aan teruggave van de betreffende zaken, zal bruikleennemer voor de betreffende zaken een factuur ontvangen welke per ommegaande dient te worden voldaan en waardoor deze zaken eigendom worden van huurder.

Verhuur is alleen telefonisch, via mail of in de winkel te reserveren, niet via onze webshop. Voor reserveringen of vragen kunt u zich wenden tot onze klantenservice (+31) (0)534 304747 of pompverhuur@ajwaterbedden.nl.